spacer

अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघ

कार्यालयीन पत्ता : सागरभुवन सोसायटी, कांजुरमार्ग (पुर्व), मुंबई नं.-400042.

spacer
spacer

ज्येष्ठ नागरिक दाखल्यासाठी  लागणारी कागदपत्रे.

कागदपत्रे सादर केल्यावरती १५ दिवसात दाखला मिळू शकेल.
सर्व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे..
अर्जदाराने स्वाक्षरी केलेला अर्ज सादर करावा.
अर्जदार अल्पवयी असल्यास पालकांनी स्वाक्षरी करावी.
अर्जदाराने प्रत्यक्ष अर्जाची प्रत व आवश्यक मुळ कागदपत्रे सेतू केद्रामध्ये सादर करावीत.
कागदपत्रे एस. ई. ओ. किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्या कडूनच साक्षांकीत असावीत.
   
क्र. कागदपत्रे  प्रती आवश्यक / ऐच्छिक प्रकार
अर्जदाराने स्वाक्षरी केलेला अर्ज आवश्यक मूळप्रत
रुपये /- चा न्यायिक मुद्रांक शुल्क (कोर्ट फी स्टॅम्). आवश्यक  
रंगीत  छायाचित्र (फोटो) आवश्यक  
वयाचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला/ जन्मदाखला/ शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र/ सेवा निवृत्तीचा पुरावा/ पॅन कार्ड ची छायाप्रत / पार पत्र इत्यादी [यापैकी कोणताही एक]). आवश्यक साक्षांकीत छायाप्रती
 रहिवासाचा पुरावा (विद्युत देयक, दुरध्वनी देयक, भाडे पावती, नोकरीचा दाखला, पारपत्र, वाहन चालक परवाना). आवश्यक साक्षांकीत छायाप्रती
छायाचित्र ओळख पत्र (वाहन परवाना/ पॅनकार्ड/ निवडणूक ओळख पत्र  / पासपोर्ट ) आवश्यक साक्षांकीत छायाप्रती
 

समाजविषयक माहिती

समाज इतिहास
समाजातील आडनावे
नामांकित व्यक्ती
समाजातील उद्योजक
सण व उत्सव
विचार / लेख
शासकीय निर्णय
समाजकार्ये
समाज अहवाल
आयोगाचा अहवाल
वधू-वर सूचक केंद्र
प्रतिक्रिया
समाजातील आडनावे

      
कोयंडे कुलवंश
लेखक : श्री राम कोयंडे
 
 
 
 
  
For advertisement